Festivalin Misyonu

  • 28 Mar

Column 2/3

Column 2/3

– Üniversitede hoca ve öğrenci düzeyinde sahip olunan sanat bilgisinin sokakta yeniden üretilmesine aracı olmak,
– Sokağın sesiyle üniversitenin bilgisini ve deneyimini birleştirmek,
– Kar amacı gütmeyen bir organizasyonla toplumdaki bütün katmanlara sanatı ulaştırmak,
– Çocukların ve gençlerin sanat eğitimlerine öncü olmak ve katkıda bulunmaktır.

Leave a reply

Your email address will not be published.