Category archives: Genel

Festivalin Amacı

- Sokaktaki insanların birbirleriyle etkileşimini sağlamak, - Üniversite ve şehrin bütünleşmesini sağlamak, - Üniversite gençliğinin sanatsal ve kültürel dinamizmini şehre yaymak, - Sokakların eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilmesini sağlamak, - Ulusal ve uluslararası kültürlerin kaynaşmasını sağlayarak sokağın modasını ve müziğini yaratmak, - Gerçekleştirilecek olan festival faaliyetleriyle (konserler, stant etkinlikleri, marka sunumları, dans ve moda,) halkla etkileşim kurulmaya çalışılacaktır.

Festivalin Misyonu

- Üniversitede hoca ve öğrenci düzeyinde sahip olunan sanat bilgisinin sokakta yeniden üretilmesine aracı olmak, - Sokağın sesiyle üniversitenin bilgisini ve deneyimini birleştirmek, - Kar amacı gütmeyen bir organizasyonla toplumdaki bütün katmanlara sanatı ulaştırmak, - Çocukların ve gençlerin sanat eğitimlerine öncü olmak ve katkıda bulunmaktır.