Festivalin Sponsorları

Festivalin Amacı

- Sokaktaki insanların birbirleriyle etkileşimini sağlamak, - Üniversite ve şehrin bütünleşmesini sağlamak, - Üniversite gençliğinin sanatsal ve kültürel dinamizmini şehre yaymak[...]

Festivalin Misyonu

- Üniversitede hoca ve öğrenci düzeyinde sahip olunan sanat bilgisinin sokakta yeniden üretilmesine aracı olmak, - Sokağın sesiyle üniversitenin bilgisini ve deneyimini birleştirm[...]

Festivali Düzenleyenler

Bu etkinlik, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışma ve organizasyonuyla gerçekleştirilmektedir.

Contact us